Fassaadid

Hoone fassaad on suure osa ajast väga erinevate välismõjude meelevallas. Kõige enam sõltub fassaadikatte kasutusiga sellistest loodusnähtustest nagu päike ja tuul, vihm ja niiskus, aga ka mehaanilistest mõjutustest, näiteks pallimängust, jalgrataste vastutoetamisest ja vandaalitsemisest.

Me soovime, et fassaadikate peaks välismõjudele vastu ja kaitseks hoonet nende eest, tagades ehitise pika kasutusea. Samuti eeldame, et fassaad sobib majaga kokku, on üks osa tervikust nii esteetilises kui ka ehitusfüüsikalises tähenduses.

Fassaadikattel on mitu tähtsat ülesannet. Ta peab kaitsma hoone konstruktsioone välismõjude (nt vihma, päikese, tuule) eest, kuid laskma vajaduse korral hoonest välja sinna kogunenud niiskuse. Samal ajal ei tohi see hoone konstruktsioone oma massiga üleliia koormata. Loomulikult peab fassaad olema ka silmale kaunis vaadata.

Seepärast tuleb fassaadi planeerimisel ja ehitamisel olla eriti hoolas, et plaanitav lahendus oleks majale hea ja silmale ilus vaadata.

Katusetööd

Katusekate moodustab koos välisseinte ja vahelagedega ehitise katte, mille ülesanne on anda siseruumidele kaitset välismõjude eest. Põhjamaades on need karmimad kui paljudes teistes, välistemperatuur võib kõikuda -30°C-st kuni +30°C-ni. Sellest hoolimata peab sisetemperatuur püsima ühtlasena. Katusekatte ülesanne on hoida kogu ehitis sademete eest kaitstuna ja kuivana, et selle olulised omadused, eriti soojapidavus, püsiksid normidekohasena.

Talvel peab katusekate tõkestama lume juurdepääsu allpool paiknevatesse tarinditesse. Kevadel ja sügisel aga toimima õigesti olukorras, kus külm ja sula vahelduvad.  Katusekatte alla paigaldatakse aluskattekile, mis juhib kas katusekattest läbitunginud veed või kondentsveed katusekatte alt välja, kas siis vihmaveesüsteemi või lihtsalt räästasse. Ilmastikukindlus. Katusekatet koormavad loodusjõud on päikesepaiste koos ultraviolettkiirgusega, temperatuur, vihm, tuul (eriti koormav on vihma ja tuule koosmõju), lumi. Kõigile neile koormustele peab katusekate vastu pidama. Seetõttu esitatakse kasutatavatele materjalidele ja paigaldustöödele väga kõrgeid nõudmisi. Katuse ilmastikukindlus saavutatakse õigesti valitud materjalide ja hästi läbimõeldud konstruktsioonidega.

Plaatimine

Märja ruumi (vannituba, pesuruum jmt) sisepind peab olema vee- ja aurutihe. Seega on märja ruumi ehitamisel terve rida ohukohti, kus tuleb järgida kindlaid lahenduskäike.
Enamasti märja ruumi seinad ja põrand plaaditakse. Kuna vuugisegud ei ole hermeetilised ja lasevad niiskust läbi, mistõttu võib tungida niiskus sügavamale konstruktsiooni ja muutuda seal ohtlikuks.

Selleks on vajalik enne plaatimist teha veetõkke- ehk hüdroisolatsioonitööd.

Sisetööd

Sisetööd, mida plaanite ei sõltu aastajast ja ilmast ning seega saab need jätta ka talviseks perioodiks.

Üldehitus

Ehitamine on hoone, rajatise vms ehitise püstitamine. Ehitamine hõlmab ehitustööd ja seadmete montaaži. Ehitamist ettevalmistavad etapid on projekteerimine, rahastamine ja ehitamiseks vajalike lepingute sõlmimine.
Ehitamiseks loetakse ehitusseaduse alusel

  • ehitise püstitamist ehk ehitamist
  • ehitise laiendamist
  • ehitise rekonstrueerimist
  • ehitise tehnosüsteemide muutmist
  • ehitise lammutamist

Ehitamise aluseks on projekt, mis määrab ehitise mahu- ja konstruktsioonilahendused. Projekti aluseks hajaasustuses on kehtiva üldplaneeringu alusel väljastatud projekteerimistingimused ja tiheasustuses või detailplaneeringu kohustusega alal kehtiv detailplaneering. Projekteerimise staadiumid on eskiisprojekt (ideelahendus), eelprojekt, põhiprojekt ja tööprojekt.

Vajad proffesionaalset konsultatsiooni ehituse alal või soovid personaalset hinnapakkumist? siis võta julgelt ühendust!